ห้องข่าวภาคเที่ยง

สอท. ลงขันสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่ม ที่จังหวัดสมุทรสาคร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สอท. ประชุมสมาชิก เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มในจังหวัดสมุทรสาคร หลังพบว่าต้นตอแพร่โรคมาจากแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอยู่ในภาคอุตสาหกรรม

โดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม กล่าวว่า เบื้องต้นได้ข้อสรุปจะสร้างโรงพยาบาลสนามขนาด 200 เตียง โดยตั้งวงเงินรองรับไว้ 5-10 ล้านบาท เพื่อใช้งานในระยะเวลา 1 ปี โดยจะดูแลแรงงานประเทศเพื่อนบ้านในภาคอุตสาหกรรมที่ติดโรค ซึ่งจะประสานกับกระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อวางกรอบการทำงาน และใช้สาธารณูปโภคของรัฐ โดยในวันศุกร์นี้ จะตัดสินใจว่าใช้โกดังเช่า หรือโกดังสร้างใหม่ เป็นโรงพยาบาลสนาม

ทั้งนี้การสร้างโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสมุทรสาคร จะเริ่มก่อนเป็นจังหวัดนำร่อง และจะขยายออกไปตามความจำเป็น ซึ่งขณะนี้มีภาคเอกชน และเจ้าของโกดัง เสนอเข้าร่วมมาหลายแห่ง เพื่อช่วยกันเรียกความเชื่อมั่นและรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะผู้ใช้แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน