ห้องข่าวภาคเที่ยง

เจ้าหน้าที่ตรวจเชิงรุกแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ถึงในโรงงาน

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าทีมสอบสวนโรคจากเขตสุขภาพที่ 5 และพื้นที่อื่นๆ กว่า 20 ทีม ได้ลงพื้นที่ Swab เชื้อแรงงานในโรงงาน ทั่วจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีกว่าหมื่นโรงงานแล้ว ตั้งเป้าให้ได้สัปดาห์ละ 100 โรงงาน เป็นการสุ่มตรวจโรงงานละ 50 คน เมื่อพบการติดเชื้อในโรงงานไหน ก็จะตรวจหาเชื้อทุกคนในโรงงานนั้น โดยการสุ่มตรวจ จะเริ่มจากโรงงานขนาดใหญ่ และตลาดขนาดใหญ่ ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อหยุดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ไม่ให้ซ้ำรอยตลาดกลางกุ้ง

ด้าน นายแพทย์ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ประเทศมาเลเซีย มีอัตราการส่งตรวจคัดกรอง และพบเชื้อ 8 เปอร์เซ็นต์ ญี่ปุ่น 9.6 เปอร์เซ็นต์ และ ไทยแค่ 1.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบอัตราการตรวจแล้ว ไทยมีโอกาสพบผู้ติดเชื้อแฝงอยู่ไม่น้อยที่ไม่ได้รับการตรวจ ทำให้การแพร่เชื้อ รับเชื้อ เกิดขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่รู้ตัว

ดังนั้นไทยต้องขยายการตรวจให้ได้มากกว่าปัจจุบัน เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้ารักษา ตัดวงจรการระบาด ส่วนประชาชน ต้องประเมินตนเอง และ สมาชิกในครอบครัว หากมีอาการคล้ายไข้หวัด ต้องหยุดเรียน หยุดงาน และรีบไปรักษา