ห้องข่าวภาคเที่ยง

สั่งทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ หามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเฉพาะในที่จังหวัดยะลาและปัตตานี ให้ระดมสรรพกำลัง เครื่องจักร เครื่องมือเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยในวันนี้ก็ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และหามาตรการเชิงป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ทั้งเร่งรัดบูรณาการแผนงานและงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ส่วนการเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศปี 2563/64 ที่ประชุมได้ติดตามสรุปผลการดำเนินงานตาม 9 มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี พบว่าสถานการณ์ขาดแคลนน้ำแล้วพร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือบางพื้นที่แล้ว ในพื้นที่ชี้เป้าเฝ้าระวัง ใน 5 จังหวัด และนอกพื้นที่เฝ้าระวังอีก ใน 2 จังหวัด ขณะที่ปฏิบัติการเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความพร้อมสำหรับขึ้นบินในพื้นที่เป้าหมาย โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องมีมาตรการควบคุมการเพาะปลูกไม่ให้ขยายวงกว้าง และสั่งการให้ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพน้ำประปาเพื่อการบริโภคและการเกษตรของประชาชน