ห้องข่าวภาคเที่ยง

ลุ้นบอร์ดสลากฯ เลื่อนออกรางวัล

โดยการประชุมคณะกรรมการสลากฯ ประจำเดือนมกราคม ถูกเลื่อนให้เร็วขึ้น จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะประชุมกันในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ เพื่อให้สามารถติดตามประเมินสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนแนวทางการจำหน่ายและออกรางวัลได้อย่างทันท่วงที โดยคาดว่าจะมีการหารือถึงประเด็นที่ผู้ค้าสลากฯ ที่อำเภอวังสะพุง ได้ทำหนังสือขอเลื่อนวันออกรางวัลในงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ออกไป เนื่องจากต้องปิดตลาด ทำให้ขายสลากฯ ไม่ได้ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ว่ามีเหตุผลเพียงพอต่อการเลื่อนออกรางวัลหรือไม่

ด้านโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายธนวรรธน์ พลวิชัย ระบุว่า การขอเลื่อนออกรางวัลนั้น ต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย อย่างการเลื่อนออกรางวัลเมื่อปีที่แล้ว เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก ที่มีการล็อกดาวน์ประเทศ ทำให้ผู้ค้าสลากฯ และประชาชนไม่สามารถทำการซื้อขายได้ แต่สถานการณ์ขณะนี้แตกต่างกัน ที่มีการระบุว่า การปิดตลาดทำให้กระทบกับการค้าส่งสลากฯ นั้น ต้องทำความเข้าใจว่า สำนักงานสลากฯ มีนโยบายการจำหน่ายสลากฯ กระจายสู่ผู้ค้ารายย่อยโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นจุดกระจายดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มของผู้ค้าสลากฯ เอง รวมถึงตลาดสลากฯ วังสะพุง มีการจำหน่ายสลากฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของการจำหน่ายสลากฯ ทั่วประเทศเท่านั้น สุดท้ายคงต้องรอให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา