ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : พิษโควิด-19 ซ้ำแรงงานไทย

พิษโควิด-19 รอบใหม่นี้ แม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการเยียวยาสำหรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับ เป็นเพราะอะไรติดตามในตีตรงจุด