ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ความยุติธรรมมีจริงในสังคมไทย วัดนาคราชชนะคดี ตอนที่ 3

ศาลาอเนกประสงค์ พร้อมเตาเผาศพปลอดมลพิษ 2 เตานี้ วัดนาคราชยังไม่สามารถใช้งานให้คุ้มค่ากับเงินแผ่นดินที่จ่ายไปแล้ว 22 ล้านบาท ที่ อบจ.สมุทรปราการอุดหนุนให้

ปี 2556 เพื่อจ้างเอกชนก่อสร้างแต่ไม่เสร็จตามสัญญา จากนั้นส่งมอบงานในภายหลังเจ้าอาวาสวัดนาคราชไม่ตรวจรับระบุสร้างผิดแบบ ต่างฝ่ายฟ้องร้องดำเนินคดีกันต่อสู้กันนาน 5 ปี จนยุติวันที่ 8 ธันวาคมปีที่แล้ว ศาลฎีกาตัดสินให้วัดนาคราชชนะคดีเอกชนต้องชำระค่าเสียหายให้วัดนาคราช รวมกว่า 9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ยอดรวมขณะนี้กว่า 13 ล้านบาท

ขณะที่อดีตเลขาธิการสภาทนายความผู้ทำคดีนี้ บอกว่าตามขั้นตอนต้องสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดี หากเอกชนคู่สัญญาขอเจรจาก็ยินดีเพราะเป็นอีกแนวทางแก้ปัญหา คดีนี้เป็นคดีแพ่ง เอกชนคู่สัญญาเป็นบริษัทจำกัดไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องตรวจสอบว่าใครถือหุ้นในบริษัท หากชำระหุ้นเต็มจำนวนแล้วผู้ถือหุ้นหรือกรรมการใดๆ ไม่ต้องรับผิดชอบ ถ้าการกระทำนั้น ทำในฐานะผู้จัดการบริษัท

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ตั้งข้อสังเกตการทำหน้าที่ของ อบจ.สมุทรปราการ หลังให้เงินอุดหนุนวัดไปแล้ว นับตั้งแต่ปี 2554-2556 อบจ.สมุทรปราการ ให้เงินอุดหนุน 60 วัดในจังหวัดสมุทรปราการ รวม 800 ล้านบาท โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง.ตรวจพบข้อพิรุธพร้อมหลักฐานเบื้องต้นส่งให้ ป.ป.ช.ขยายผลตรวจสอบตั้งแต่ปี 2556 ล่าสุดสำนวนคดีนี้มีความคืบหน้าอย่างไรติดตามได้วันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7