7HDร้อนออนไลน์

พ้นระยะกักตัว คืนอิสระให้ผู้พักอาศัยในคอนโดสีชมพู 845 คน

วันนี้ ( 13 ม.ค.64 ) อำเภอบางใหญ่ได้รื้อแผงกั้นและลวดหนามหีบเพลงที่นำมาติดตั้งล้อมรอบอาคารคอนโดมิเนียมสีชมพู ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และปล่อยตัวผู้พักอาศัยจำนวน 845 คน ในคอนโดสีชมพู ให้สามารถออกมาทำกิจกรรมและใช้ชีวิตได้ตามปกติ ภายหลังบุคคลทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.63 จนถึงวันที่ 12 ม.ค.64. หรือ 14 วัน ตามประกาศคำสั่งของจังหวัดนนทบุรี โดยบรรยากาศในการปล่อยตัวเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ท่ามกลางความดีใจของกลุ่มญาติและเพื่อนของผู้ถูกกักตัวซึ่งเป็นแรงงานต่างชาติ โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดฯ แห่งนี้

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/13/5ffea84152d069.76880516.jpg

ด้านนายชมชน ขุนทวาท ปลัดอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่า ทางอำเภอได้กำชับและสั่งการให้นิติบุคคลของอาคารแห่งนี้ จัดทำทะเบียนผู้พักอาศัยในแต่ละห้องทั้งหมดทั้งคนไทยและคนต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ ยังคงมีคำสั่งห้ามเดินทางหรือเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด และหากจะกลับไปทำงานในตลาดในบางใหญ่ ทุกคนจะต้องมีใบผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อ นอกจากนี้ให้ทางนิติบุคคลจัดทำจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิหน้าประตูทางเข้าออกซึ่งบังคับให้มีทางเข้าออกเพียงประตูเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจคัดกรองและผู้เข้าออกลงทะเบียนเข้าออกทุกครั้ง และห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกภายในอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ลดน้อยลง

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/13/5ffea82e7e9b72.86370459.jpg

นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่าหลังปล่อยตัวผู้ถูกกักตัวจำนวน 845 คน ทางอำเภอและเทศบาลตำบลเสาธงหิน จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสภายในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางในตัวอาคาร โดยอำเภอยังมีมาตราการดูแลช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง ที่ประสบปัญหาในเรื่องของอาหารการกินและเงินชดเชย