เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ผลตรวจออกแล้ว! กำลังพล เรือหลวงจักรีนฤเบศร กว่า 200 นาย ไม่ติดเชื้อโควิด-19

ความคืบหน้ากรณีพบกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศรติดโควิด-19 จำนวน 2 นาย มีประวัติไปเที่ยวโรงเบียร์ชื่อดังพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ก่อนส่งเข้ารับการรักษา ต่อมาต้นสังกัดได้สั่งกักตัวกำลังพลจำนวนทั้งหมด

ล่าสุด พลเรือโทเชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กรมแพทย์ทหารเรือได้ส่งผลตรวจการสอบสวนและควบคุมโรคของกำลังพลที่กักตัวควบคุมโรคครบแล้วทุกนาย ซึ่งกำลังพลทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้กักตัวที่อาคารรับรองสัตหีบ จำนวน 210 นาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กำลังพลกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง 9 นาย กักตัวสังเกตอาการระหว่างวันที่ 10 - 24 มกราคม ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว ผลไม่พบเชื้อ ส่วนกำลังพลกลุ่มปฏิบัติงานใกล้ชิดกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 201 นาย กักตัวที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ สังเกตอาการระหว่างวันที่ 11 – 25 มกราคม ผลตรวจไม่พบเชื้อเช่นกัน

กลุ่มที่ 2 ผู้กักตัวที่เรือ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมอยู่บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เช่น การดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ และเข้ายามรักษาการณ์ 60 นาย ผลตรวจไม่พบเชื้อ ทุกนายยังคงแข็งแรงและปฏิบัติงานได้ตามปกติ

กลุ่มสุดท้าย ผู้กักตัวที่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่เรือในห้วงเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จำนวน 17 นาย ผลตรวจไม่พบเชื้อ