7HDร้อนออนไลน์

โล่งอก! กำลังพลเรือจักรีนฤเบศรทั้ง 270 นาย ปลอดโควิด

วันนี้ (13 ม.ค.64) พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่กำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร 2 นาย ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องมีการกักตัวและตรวจหาเชื้อกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศรทั้งหมด 270 นาย ว่ากรมแพทย์ทหารเรือ ได้ส่งผลการตรวจการสอบสวน และควบคุมโรคของกำลังพลเรือจักรีนฤเบศวร ที่กักตัวควบคุมโรคครบแล้วทุกนาย ซึ่งกำลังพลทั้ง 3 กลุ่ม มีดังนี้

1.ผู้ที่กักตัวที่อาคารรับรองสัตหีบ 210 นาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กำลังพลกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง 9 นาย กักตัวสังเกตอาการระหว่าง 10-24 ม.ค. 2564 ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด ผลตรวจไม่พบเชื้อ และกำลังพลกลุ่มที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 201 นาย กักตัวที่อาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ สังเกตอาการระหว่าง 11 – 25 ม.ค. 2564 ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดในวันที่ 11 ม.ค. 2564 ผลตรวจไม่พบเชื้อ

2.ผู้ที่กักตัวที่เรือจักรีนฤเบศร ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมอยู่บนเรือหลวง เช่น การดูแลรักษาอุปกรณ์ ป้องกันเพลิงไหม้ และเข้ายามรักษาการณ์ 60 นาย ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 11 ม.ค. 2564 ผลตรวจไม่พบเชื้อ ทุกคนยังคงแข็งแรงและปฏิบัติงานได้ตามปกติ

3.ผู้ที่กักตัวที่บ้าน (ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่เรือในห้วงเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ก่อนหน้านี้) 17 นาย ผลตรวจไม่พบเชื้อ
         
โฆษกกองทัพเรือกล่าวต่อว่า กองทัพเรือขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่ช่วยดูแลกำลังพลของเรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นอย่างดี โดยกองทัพเรือขอให้คำมั่นว่า จะยังคงปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป และคงทำกำลังพลให้พร้อมสำหรับทุกภารกิจอยู่เสมอ เพื่อให้สมดังเจตนารมณ์ในการเป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจตลอดไป