เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ด่านแม่สาย เปิดให้ผู้ถือบัตรไม่มีสัญชาติจากเมียนมา เข้าไทย-ต้องจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ค่ากักตัว

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปค.) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่าประเทศไทยและประเทศเมียนมา ได้ร่วมมือกันให้คนไทยที่ตกค้างในประเทศเมียนมา สามารถลงทะเบียนเพื่อขอเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ในกรณีเป็นผู้ถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ที่ตกค้างอยู่ใน จังหวัดท่าขี้เหล็ก หากมีความประสงค์จะขอเดินทางกลับมายังประเทศไทย สามารถเตรียมเอกสารเป็นทะเบียนราษฎร เพื่อยืนยันว่ามีแหล่งพักพิงอยู่ในประเทศไทยจริง พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัว แจ้งต่อคณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมา หรือ TBC และที่สำนักงานคณะกรรมการดูแลรักษาสิทธิและเจรจาต่อรองเพื่อประชาชน เมียนมา-ไทย โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัววันละ 900 บาท จำนวน 14 วัน รวมเป็นเงิน 12,600 บาท และค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งละ 1,200 บาท จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 3,600 บาท หรือตลอดระยะเวลาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมกันทั้งหมด 16,200 บาทต่อคน

คาดว่าจะมีผู้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศเพิ่มเติมเนื่องจากพบว่าบางส่วนตั้งรกรากหรือมีกิจการในฝั่งไทย บางกลุ่มเป็นผู้ที่รอพิสูจน์สัญชาติ และในช่วงเวลาปกติจะเดินทางไปมาระหว่างแม่สายและท่าขี้เหล็ก อยู่เป็นประจำ

ขณะที่ในปัจจุบันยังคงมีคนไทยที่ตกค้างอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐใน จ.เชียงราย เพียง 46 คน และทั้งหมดใกล้หมดระยะเวลาการกักตัว โดยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19