เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : ททท.สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประเมินสถานประกอบการผ่านมาตรฐาน SHA

ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐาน SHA เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่

เริ่มตั้งแต่คุมเข้มการคัดกรองก่อนเข้าสถานประกอบการ เน้นย้ำให้รักษามาตรฐานความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ การทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมทั้งการป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากร้านอาหารสามเสนวิลล่า สาขาราชพฤกษ์ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว ยังได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินห้องอาหารสีฟ้า สาขาสยาม ซึ่งตรวจเข้มบริเวณจุดคัดกรอง จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างและทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ

“ห่วงใยเมืองไทย ก้าวไปด้วยกัน” ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการและลูกค้าที่เข้าใช้บริการร้านอาหารที่ผ่านการรับรองแล้วได้อย่างมั่นใจ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ที่ thailandsha.tourismthailand.org