เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม 157 คน กระจายใน 60 จังหวัด

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ (13 ม.ค.) เพิ่มขึ้น 157 คน รวมยอดผู้ป่วยสะสม 10,991 คน ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 6,754 คน กำลังรักษาอยู่โรงพยาบาล 3,981 คน ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเพิ่ม

โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 157 คน เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 132 คน เป็นผู้ติดเชื้อพบจากระบบเฝ้าระวัง 90 คน ในจังหวัดสมุทรสาคร 25 คน, กรุงเทพมหานคร 24 คน, สมุทรปราการ 15 คน, ชลบุรี 9 คน, เพชรบุรี 4 คน, อ่างทอง 3 คน, เชียงใหม่, นนทบุรี, ปทุมธานี จังหวัดละ  2 คน,  พิษณุโลก, ตรัง, หนองคาย, สมุทรสงคราม จังหวัดละ 1 คน

ผู้ติดเชื้อพบจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 42 คน ปทุมธานี 13 คน, ระยอง 12 คน, สมุทรสาคร 10 คน, ชลบุรี 5 คน และ สมุทรปราการ  2 คน

และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 25 คน โดยเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองและเขากักตัวในสถานที่กักกันโรค จำนวน 4 คน จากไอซ์แลนด์ 1 คน, สหรัฐอเมริกา 1 คน, เยอรมนี 1 คน และ กาตาร์ 1 คน

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่ผ่านการคัดกรอง และไม่เข้ากักตัว 21 คน จากประเทศเมียนมา

โดยวันนี้จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่ 60 ที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และพบผู้ติดเชื้อกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง