ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินเพื่อเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ทำการตลาดชุมชนบ้านวังมืด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านมอบแก่ นายบุญญสิทธิ์ และ นางถนอม ทิพคูนอก สามีภรรยา ประกอบอาชีพทำเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นครอบครัวที่ประสบอุทกภัยบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง จากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 8 ตำบลบุพราหมณ์ ซึ่งกำลังก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ครอบครัวทิพคูนอก ที่ห่างออกมาจากบริเวณบ้านหลังเดิมเล็กน้อย โดยขณะนี้มีการปรับพื้นที่เพื่อให้ดินแน่น และเมื่อมีสภาพพร้อมก็จะได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างบ้าน โดยมีหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไป การได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวทิพคูนอก อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด