ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิฯ จำนวน 3,500 ผืน ไปมอบแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอป่าแดด และอำเภอเชียงแสน ทั้งนี้ เนื่องจากความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้จังหวัดเชียงรายมีอากาศหนาวเย็นลง มีอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 8-14 องศาเซลเซียส มาตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยจากผลสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว ประจำปี 2563 มีประชาชนขาดแคลนเครื่องกันหนาวกว่า 270,000 คน

ส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนอำเภอเมือง อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก และอำเภอเรณูนคร รวม 2,000 ผืน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เนื่องจากมีสภาพอากาศหนาวเย็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่ประมาณ 9-10 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยหนาว โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดแม่น้ำโขง ได้รับผลกระทบหนัก เนื่องจากมีลมกระโชกแรง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด