ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ประชาชนจังหวัดเชียงราย

ที่ลานอเนกประสงค์บ้านจะพือ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ เชิญเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปมอบแก่ประชาชน จำนวน 80 ครัวเรือน ซึ่งผลิตโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์จนได้สายพันธุ์ที่ดี มีความทนทานต่อโรคและแมลง และให้ผลผลิตสูง เพื่อให้ประชาชนนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกไว้รับประทานในครัวเรือน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหาร รวมทั้ง สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด