ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญลาย ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปมอบแก่ผู้แทนส่วนราชการ และกลุ่มอาชีพทอผ้า เพื่อใช้เป็นต้นแบบนำไปจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย

ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" แก่ประธานกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดกระบี่, ผู้แทนกลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา, ผู้แทนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเกาะปู หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดกระบี่ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานแก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และให้กลุ่มอาชีพทอผ้าสามารถนำไปใช้ทอผ้า สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้พระราชทานแก่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายในงาน OTOP CITY 2020

ส่วนที่ห้องโถงหน้าห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า เป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่สากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและสืบสานภูมิปัญญาไทย ซึ่งลายที่ทรงออกแบบมีความหมายถึงการส่งมอบความรัก ความสุข ให้ชาวไทยทุกคน เป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลายผ้า ออกแบบให้ร่วมสมัย ใช้ได้จริงในหลายโอกาส

และที่ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" แก่ตัวแทนกลุ่มทอผ้าทั้ง 8 อำเภอในจังหวัด อาทิ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ อำเภอเมือง, กลุ่มทอผ้าบ้านคำสมบูรณ์ อำเภอบึงโขงหลง และกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดงสาร อำเภอเซกา รวม 10 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มทอผ้าฯ จะนำลายผ้าพระราชทาน ไปพัฒนาใช้กับผ้าทอทุกชนิด โดยลายที่ทรงออกแบบมีความหมาย อาทิ ลาย S มาจาก Sirivannavari หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน ทั้งนี้ พระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประกวดผ้าลายพระราชทานต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด