ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมวงศ์ ราชสกุล และคณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ตลอดทั้งวันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยความจงรักภักดี อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ, คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, ผู้บริหารร้านภูฟ้า พร้อมคณะ, ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, สมาคมแม่บ้านทหารบก, สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, ประธานศาลฎีกา, มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ในตอนบ่าย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ รวมถึง พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล, นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย, เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร, ผู้บริหารกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมคณะ, ผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน พร้อมคณะ และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด