สนามข่าว 7 สี

ผอ.รมน.ขอความเป็นธรรม หลังถูกยื่นตรวจสอบการจัดซื้อโซลาร์เซลล์ ราคาสูง

ผอ.รมน. ขอความเป็นธรรม หลังมีการยื่นตรวจสอบโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ที่จัดซื้อในราคาสูงบนพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร

จากเอกสารการจัดซื้อของ กอ.รมน. ภาค 3 สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มีค่าใช้จ่ายการจัดทำแผงโซลาร์เซลล์ 5 พื้นที่ ภาคเหนือ จำนวน 45 ล้านบาท ที่นำมาเปิดเผยว่าราคาแพงกว่าเอกชน จนโฆษก กอ.รมน. ออกมาชี้แจงว่าดำเนินการตามขั้นตอน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 56 วรรค 1 ของภาครัฐฯ ด้วยวิธีการประมูลราคากลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จนส่งผลให้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องเรียนต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เพื่อตรวจสอบไต่สวนและวินิจฉัยว่ามีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หรือมีการกระทำการอันอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับการเงิน

ในเรื่องดังกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.รมน. ขอให้รอตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้เช่นกัน