สนามข่าว 7 สี

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 132 คน ยอดผู้ป่วยสะสม 10,991 คน

จำนวนยอดผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ เพิ่มขึ้น 132 คน รวม 10,991 คน

กลุ่มจังหวัดสีแดง สมุทรสาครยังเป็นอันดับ 1 พบเพิ่มอีก 35 คน รองมาเป็นชลบุรี ระยอง ขณะที่ กรุงเทพมหานคร พบผู้ป่วยใหม่ 24 คน ในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยอายุน้อยที่สุด เป็นทารก อายุ 9 เดือน ติดโควิด-19 ส่วนสมุทรปราการ พบใหม่ 17 คน

กลุ่มจังหวัดสีส้ม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 จังหวัด คือ เพชรบุรี และเชียงใหม่

ส่วนยอดกลุ่มจังหวัดสีเหลือง ยังอยู่ที่ 37 จังหวัด เช่นเดิม