สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ข้อมูลฐานเดียว แก้ส่วยแรงงานเถื่อน

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เร่งทำข้อมูลแรงงานประเทศเพื่อนบ้านฐานเดียว หวังใช้อุดช่องโห่วเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับประโยชน์ ขณะที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ย้ำต้องวางแผนระยะยาวจึงจะแก้ปัญหาได้ ลงสนามข่าวนี้กับคุณมะลิ แซ่ฉิ่น

การทำข้อมูลฐานเดียว แก้ปัญหาส่วยแรงงาน และสร้างความโปร่งใสให้องค์กร หลังตกเป็นจำเลยสังคม ฐานปล่อยปละให้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านทะลักเข้าสู่ใจกลางกรุงได้ นี่เป็นสิ่งที่รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ย้ำชัด พร้อมระบุว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเสนอต่อหน่วยงานหลักที่ต้องใช้งาน เพื่อลดขั้นตอนและเวลา ในการตรวจสอบการยื่นขอ ซึ่งวิธีนี้จะอุดช่องโหว่ แก้ปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าทีรัฐได้

หากทำได้จริงจะแก้ปัญหาค่าขึ้นทะเบียนแรงงานที่สูงเฉียด 30,000 บาทต่อหัว เหลือแค่หลักพันได้ นี่เป็นสิ่งที่ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชื่อมั่น และย้ำว่า รัฐจะมีเม็ดเงินจากการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องอีกนับหมื่นล้าน ซึ่งมากพอที่จะใช้จัดระเบียบและระบบสาธารณสุขให้แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ลดปัญหาการแพร่โรคติดต่อได้ด้วย แต่การใช้ข้อมูลฐานเดียว จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจ เพราะที่ผ่านมาต่างคนต่างถือ เอกชนจะขอมาช่วยวางแผนการใช้แรงงานยังยุ่งยาก ที่ทำสำคัญหากอยากแก้ปัญหาระยะยาวอย่างจริงจัง ต้องวางกฎหมายรองรับ ไม่ใช่เช่นนั้น วงจรส่วยก็จะกลับมาอีก

ที่ผ่านมายังไม่เคยมีเจ้าหน้าที่รัฐคนใด ได้รับโทษสูงสุดจากการนำแรงงานเถื่อนเข้าประเทศ เราจึงมักเห็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเดินปะปนกับคนเมือง โดยเฉพาะย่านปทุมธานี ดอนเมือง และรามคำแหง เช่าห้อง หรือ Apartment อยู่กันเป็นกลุ่ม เย็น ๆ จะออกมาเดินเตร็ดเตร่ คนเมืองเห็น แต่ไฉนเจ้าหน้าที่รัฐไม่เห็น นี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านค้างคาใจ

ได้แต่หวังว่า แผนการบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาด้วยการใช้ระบบฐานข้อมูลแรงงานฐานเดียวจะเกิดขึ้นได้จริง เพราะไม่เช่นนั้น การควบคุมโรค หรือแม้แต่ประชากรแรงงานข้ามชาติ คงยากจะมีบทสรุป