เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้หลายพื้นที่อากาศหนาวเย็น กทม.บางพื้นที่ค่าฝุ่นเป็นสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ

เช้านี้ที่หมอชิต - กรุงเทพมหานคร เช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 18 องศาเซลเซียส หลายพื้นที่อากาศหนาวเย็น ส่วนที่เชียงใหม่ อากาศอยู่ที่ 13 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับจังหวัดอุบลราชธานี เช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 14 องศาเซลเซียส

อากาศที่หนาวเย็น มาพร้อมกับหมอก ก็จะส่งผลกระทบต่อการจราจร ทัศนวิสัยในการขับขี่นั้นจะลดน้อยลง ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย และนอกจากหมอก ฝุ่นก็ตามมาด้วย

โดยข้อมูลจาก AirVisual รายงานว่า เช้านี้ที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลือง บางพื้นที่เป็นสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 88 AQI อยู่อันดับ 19 ของโลก