เช้านี้ที่หมอชิต

ด่านแม่สายเปิดให้ผู้ถือบัตรไม่มีสัญชาติเข้าไทยได้ แต่ต้องจ่ายค่ากักตัว 14 วันเอง

เช้านี้ที่หมอชิต - ด่านแม่สาย เปิดให้คนไทยที่ติดค้างจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก ลงทะเบียนกลับไทยได้เพิ่ม รวมทั้งผู้ถือบัตรไม่มีสัญชาติเข้าไทยได้ แต่ต้องออกค่าใช้จ่ายกักตัวและตรวจหาเชื้อโควิด-19 เองทั้งหมด

วานนี้ (13 ม.ค.) นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปค.) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ประเทศไทยและประเทศเมียนมา ได้ร่วมมือกันให้คนไทยที่ตกค้างในประเทศเมียนมา สามารถขอเดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รวมทั้งผู้ที่ถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบัตรหัวศูนย์ ที่ตกค้างอยู่ในจังหวัดท่าขี้เหล็ก หากต้องการเดินทางกลับประเทศไทย สามารถเตรียมเอกสารทะเบียนราษฎร เพื่อยืนยันว่ามีแหล่งพักพิงอยู่ในประเทศไทยจริง พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวแจ้งต่อคณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมา หรือ ทีบีซี และที่สำนักงานคณะกรรมการดูแลรักษาสิทธิและเจรจาต่อรองเพื่อประชาชนเมียนมา-ไทย โดยมีข้อแม้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายการกักตัวเองตลอด 14 วัน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 16,200 บาท ต่อคน

ขณะที่ในปัจจุบันยังมีคนไทยที่ตกค้างอยู่ในสถานกักกันในจังหวัดเชียงราย จำนวน 46 คน และทั้งหมดใกล้หมดระยะเวลาการกักตัวและไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19