เช้าข่าว 7 สี

โควิด-19 ระบาดใหม่ขยาย 60 จังหวัด

ความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ 157 คน รวมผู้ป่วยสะสมในไทย 10,991 คน หายป่วยเพิ่มขึ้น 121 คน และรักษาหายแล้ว 6,943 คน สรุปว่า ตอนนี้ ยังมีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,981 คน สำหรับการค้นหาเชิงรุก จำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดก็ยังคงเป็นจังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง กรุงเทพมหานคร และวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก รวมพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 60 จังหวัด รวมพบผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 6,754 คน