เช้าข่าว 7 สี

บราซิลเผยวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวค

สำหรับการรายงานผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน ที่ไทยกำลังจะนำเข้ามาแบบเร่งด่วน แต่ปรากฏว่า ศูนย์ชีวการแพทย์บูตัน ที่ประเทศบราซิล ไปทดลองระยะ 3 ผลออกมามีประสิทธิภาพวัคซีนเพียง 50.4 เปอร์เซ็นต์

เรื่องนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่าไทยได้ ประสานขอข้อมูลโดยตรงไปทางบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน เพื่อให้ทางบริษัทต้นทางตอบข้อมูลมาเป็นหลักฐาน ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพความปลอดภัย และผลข้างเคียงจากการทดลองด้วยนี้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพที่ออกมาน้อย เป็นข้อแตกต่างระหว่างคนที่ฉีดกับคนที่ไม่ฉีด รวมถึงกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่บราซิล ที่โควิด-19 ระบาดด้วย

อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลสนับสนุนว่า 78 % ของคนที่ฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีน ต่างกันในเรื่องอาการป่วย คนที่ฉีด จะสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อสู้กับโควิด-19 ไม่ให้อาการหนักปางตาย ขณะที่ นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ขั้นตอนในการยื่นเรื่องขออนุญาตใช้วัคซีนตอนนี้มา ทั้ง 2 ชนิด คือ แอสตราเซเนกา และ ซิโนแวค อย.จะ ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนในการตรวจดูความปลอดภัย อย่างละเอียดที่สุดก่อนอนุญาตให้ใช้ โดยคำนึงถึง คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของคนไทยเป็นหลัก

สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อ ที่พบมากที่สุดในการระบาดระลอกใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม จนถึง 12 มกราคมที่ผ่านมา พบว่าปัจจัยที่พบทำให้พบการเชื้อมากที่สุด มาจากการค้นหาเชิงรุก 44.38 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา มาจากแรงงานต่างชาติ 39.76 เปอร์เซ็นต์ ติดมาจากสถานที่ชุมชน และ ตลาด 39.69 เปอร์เซ็นต์ สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 10.63 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือมาจากสถานบันเทิง บ่อนการพนัน สัมผัสบุคคลในครอบครัว สนามชนไก่ ร้านอาหาร และสถานที่แออัด