7HDร้อนออนไลน์

ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 10 คน มีบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดด้วย

วันนี้ (14 ม.ค.64) นพ.วิชัย ธนาโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ในฐานะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยรายงานสถานการณ์โควิด-19 ว่าวันนี้ จ.ชลบุรีตรววจพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 คน ทำให้จังหวัดมีผู้ป่วยสะสม 630 คน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/14/5fffaa1e7b0031.18999347.jpg

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบใน อ.ศรีราชา 4 คน เป็นบุคลาการทางการแพทย์ 1 คน สัมผัสผู้ป่วยยืนยันร้านหนูไม่ดื้อ 1 คน ชาวญี่ปุ่น 1 คน และสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 1 คน
อ.บางละมุง 4  คน เป็นผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับโรงเบียร์ศรีราชา 1 คน สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 3 คน 
อ.สัตหีบ 2 คน มีประวัติเกี่ยวข้องกับโรงเบียร์ป๋าแดง 2 คน  

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/14/5fffaa0d060875.82170104.jpg

ล่าสุด อ.ศรีราชามีจำนวนผู้ป่วยสะสม 299 คน แซงหน้า อ.บางละมุง ซึ่งมีผู้ป่วย 235 คน โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงสัมผัสเชื้อจากบ่อนการพนัน และยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงเบียร์ศรีราชา ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.63 - 13 ม.ค. 64 จำนวนกว่า 70 คน และผู้ติดเชื้อจากร้านเหล้าหนูไม่ดื้อ ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.63 – 13 ม.ค. 64 จำนวนมากกว่า 20 คน