เกาะกระแสออนไลน์

ดูกันชัดๆ!! ใครไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท โครงการเราชนะ

พม.เผยคุณสมบัติผู้ที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน โครงการเราชนะ ผู้ที่มีรายได้สูงต้องประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

เกณฑ์การเยียวยา หรือการลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ยังต้องรอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งวันที่ 19 มกราคม 2564 อีกครั้ง แต่เรียกได้ว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องราวที่ประชาชนให้ความสนใจ และเกิดความสงสัยว่า ใครมีสิทธิได้รับ หรือไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท โครงการเราชนะบ้าง

ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นกลุ่มอาชีพที่จะไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน โครงการเราชนะ

ข้อมูลคุณสมบัติ ผู้ที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน โครงการเราชนะ ในเบื้องต้น

-ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรการ 39 และมาตรา 40
-ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล้านคน
-ผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ โดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

กลุ่มคนที่คาดว่าจะได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน โครงการเราชนะ (แต่ยังคงต้องรอการพิจารณาอีกครั้ง) มีดังนี้

-ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ 14 ล้านคน จะได้เข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียน
-ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐซึ่งมีแอปเป๋าตังอยู่แล้ว เช่น โครงการคนละครึ่ง จำนวน 15.3 ล้านคน คลังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา ถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ
-ผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินอัตโนมัติ ต้องรอรับเงินผ่านแอปเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียน ขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้มีฐานข้อมูลในแอปเป๋าตังจะได้รับเงินผ่านพร้อมเพย์


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สายด่วน 1300 พม.