เกาะกระแสออนไลน์

อนุมัติซื้อนม 1.47 ล้านบาท เยียวยาเกษตรกรเลี้ยงโคนม เด็กได้ดื่มนมเพิ่ม 30 กล่อง

เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ครม.เห็นชอบให้จัดซื้อนมกล่องให้นักเรียน เด็กๆ ได้ดื่มนมเพิ่มคนละ 30 กล่อง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ภายหลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2563 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม แม้เกษตรกรจะพยายามแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยการนำน้ำนมดิบไปแปรรูปเป็นนมยูเอชที ด้วยการบรรจุในกล่องนมโรงเรียน ประมาณ 213 ล้านกล่อง แต่ก็ไม่สามารถนำออกขายได้ เพราะมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำหน่ายอยู่แล้ว

นางสาวรัชดาระบุว่า หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ครม.เห็นชอบให้มีการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยมีมติ อนุมัติงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,477 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อนมโรงเรียนชนิดยูเอชที จัดสรรให้กับเด็กนักเรียนกว่า 7.03 ล้านคน ได้ดื่มนมเพิ่มขึ้นคนละ 30 กล่อง

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความแข็งแรงของนักเรียน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานแรกให้มีการจ้างงานต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อโรงเรียน ประกอบด้วย

1)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,098 ล้านบาท
2)กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 326 ล้านบาท


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก แฟนเพจ รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล