ห้องข่าวภาคเที่ยง

ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 271 คน

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานจำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน หมอชนะ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564 และจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564 ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวน 271 คน