ห้องข่าวภาคเที่ยง

กำลังพลทหารบกทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตช่วงโควิด-19

กองทัพบกร่วมบริจาคโลหิต โดยจะบริจาคไปจนถึง 25 มกราคม ซึ่งหน่วยทหารที่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะนำกำลังพลจิตอาสา 1,060 นาย ร่วมบริจาคโลหิต วันละ 30 - 50 นาย ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลวชิระพยาบาล สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัดกำลังพลจิตอาสา ของหน่วยทหารทั่วประเทศ จะเข้าบริจาคโลหิต กับภาคการบริจาคโลหิตแห่งชาติประจำจังหวัดทั้ง 13 แห่ง และในโรงพยาบาลประจำจังหวัด เพื่อเป็นโลหิตสำรองใช้ในยามจำเป็นต่อไป