ห้องข่าวภาคเที่ยง

เพิ่มความปลอดภัย ไปรษณีย์ไทยสกัดโควิด-19 ก่อนนำส่งพัสดุ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย เพิ่มมาตรการความปลอดภัย ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพัสดุที่มาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมทุกสี ทั้งสีแดงเข้ม สีแดง และสีส้ม รวมถึงพัสดุที่มาจากต่างประเทศ เพื่อนำส่งไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดเชื้อ 100%

ส่วนที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ต้องคัดกรองผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ การขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัย และสแกนไทยชนะ มีการจัดเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ จัดพื้นที่เว้นระยะห่าง และทำความสะอาดจุดสัมผัส เช่น จุดกดบัตรคิว มือจับประตู ทุกๆ 20 นาที ส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทยมีบริการ pick-up service หรือบริการรับฝากนอกที่ทำการ สามารถส่งจดหมายหรือพัสดุได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน เพื่อลดการเดินทาง และสัมผัสระหว่างบุคคล สามารถติดต่อเรียกใช้บริการทางไลน์ออฟิเชียล @Thailand Post