ห้องข่าวภาคเที่ยง

กทม. ยังหนาว - 64 พื้นที่ ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยอุณหภูมิพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมหนาวมีกำลังอ่อนลง ทำให้ไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน กรุงเทพมหานคร อุณหภูมิต่ำสุด ที่เขตดอนเมืองเช้าวันนี้ 16.7 องศาเซลเซียส

ลมหนาวที่อ่อนลง ก็ได้ทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ และหมอกควันมีการสะสมเพิ่มขึ้น

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในชั่วโมงเร่งด่วน เช้าวันนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตรวจวัดค่าได้ 35 ถึง 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขึ้นสู่ระดับสีส้ม เมื่อเช้า กรมควบคุมมลพิษ แจ้งเตือน ฝุ่นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เกินค่ามาตรฐาน ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ เริ่มมีผลกระทบสุขภาพ 64 พื้นที่ และเตือนว่าฝุ่นพิษ PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นอีก ในช่วงวันนี้ และวันพรุ่งนี้

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า เป็นเพราะมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง ทำให้ลมสงบหรือลมอ่อนช่วงเช้าและเพดานการลอยตัวของอนุภาคฝุ่นละอองต่ำลง การสะสมของฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล จึงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้

ล่าสุด กรมควบคุมมลพิษ จึงขอความร่วมมือ งดการเผาในที่โล่ง และจอดรถให้ดับเครื่องยนต์ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

สำหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์