ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช. ชี้ ปีนี้ขาดเงินอุดหนุนวัด อบจ.สมุทรปราการ 800 ล้านบาท

นับตั้งปี 2556 ที่ผู้บริหาร สตง. และเจ้าหน้าที่ สตง.จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ “คอลัมน์หมายเลข 7” ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียน เกี่ยวกับข้อพิรุธที่เกิดขึ้น หลังจากวัดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการรวม 60 วัด มีทั้งที่ขอและไม่ได้ขอสนับสนุน แต่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ.สมุทรปราการปีงบประมาณ 2554-2556 รวม 800 ล้านบาท เพื่อนำไปก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และเตาเผาศพ พบข้อสังเกตหลายอย่าง เช่น วัดไม่มีสิทธิเลือกผู้รับเหมา ขนาดศาลาวัดไม่เท่ากันแต่ได้เงินอุดหนุนเท่ากัน ไม่ทำตามระเบียบราชการ วัดต้องจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา 50% แต่ส่งมอบงานล่าช้าเป็นปีๆ ไม่เสียค่าปรับ

โดยผู้บริหาร อบจ.สมุทรปราการขณะนั้นยืนยันให้เงินอุดหนุนวัดทำถูกต้องตามขั้นตอน เมื่อวัดใดเกิดปัญหาได้มอบให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามให้คำแนะนำ

จากข้อพิรุธดังกล่าว วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 สตง.ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบผู้บริหารอบจ.สมุทรปราการ ที่ีไม่ติดตามตรวจสอบการให้เงินอุดหนุนวัด รวมทั้งการฮั้วประมูล จากข้อมูลพบว่า ปีงบประมาณ 2554-2556 อบจ.สมุทรปราการให้เงินอุดหนุน60 วัด รวมเกือบ 800 ล้านบาท

ล่าสุด นายนิวัตไชย เกษมมงคล โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยความคืบหน้าคดีนี้หลัง ป.ป.ช.ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนปี 2558 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรปราการรวมทั้งเอกชนผู้สนับสนุน จากนั้นปี 2561 สรุปสำนวนเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้ขาด แต่ที่ประชุมมีมติให้ไต่สวนเพิ่มเติม เพราะสำนวนคดีนี้มีรายละเอียดมาก

จากนั้น 3 กันยายนปีที่แล้ว คณะอนุกรรมการสรุปสำนวนเสนอให้ชี้ขาด แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให้ไต่สวนเพิ่มเติมอีกหลังแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว

คณะอนุกรรมการไต่สวนสรุปสำนวนเสนอให้ ป.ป.ช.ตัดสินชี้ขาดสำนวนคดีเงินอุดหนุนวัด อบจ.สมุทรปราการ ถึง 2 ครั้ง แต่ ป.ป.ช.มีมติให้ไต่สวนเพิ่มเติมเพื่อความรอบคอบ

“คอลัมน์หมายเลข 7” จะตรวจสอบเรื่องนี้จนได้ข้อยุติ เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7