7HDร้อนออนไลน์

ฉะเชิงเทราตรวจค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 8 คน รวมผู้ป่วยสะสม 26 คน

วันนี้ (14 ม.ค.64) ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิดระลอกใหม่ ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 8 คน รวมผู้ป่วยสะสม 26 คน รักษาหายแล้ว 9 คน และยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 17 คน  

โดยผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 8 คน เป็นการตรวจเชิงรุกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เปิดให้ประชาชนที่คาดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสหรืออาจสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ เข้ามาตรวจหาเชื้อฟรี ส่วนไทม์ไลน์ที่ถูกต้องจะรายงานให้ทราบต่อไป