7HDร้อนออนไลน์

งามหน้า! ตร.ร่วมจนท.รัฐ 33 คน เอี่ยวขบวนการลอบขนแรงงานต่างด้าวเถื่อน

วันนี้ (14 ม.ค. 64) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตรวจสอบพบว่าขบวนการขนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจริงจำนวน 33 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 20 คน ยศตั้งแต่ชั้นประทวนถึงสัญญาบัตร สูงสุดยศ “พ.ต.อ.” ตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ที่เหลืออีก 13 คน เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นๆ

โดยทั้งหมดมีพฤติการณ์ทั้งปล่อยปละละเลย และบางคนก็มีส่วนร่วมในขบวนการลำเลียงแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งหลังจากนี้จะยื่นเสนอให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 64 รวมถึงพิจารณาว่าใครจะเข้าข่ายความผิดทางอาญา และจะดำเนินคดีไปตามกระบวนการ แต่หากยังไม่เข้าข่ายความผิดอาญาก็จะพิจารณาลงโทษทางวินัยและทางปกครอง

รอง ผบ.ตร. เผยอีกว่า ตำรวจเตรียมขอออกหมายจับตัวขบวนการลักลอบขนแรงงานชาวไทยที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐอีก 8 คนภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งขบวนการนี้เป็นกลุ่มที่ลำเลียงแรงงานส่งไปยัง จ.สมุทรสาคร และจังหวัดอื่นๆ ส่วนกรณีช่วงวันที่ 15 ม.ค.-13 ก.พ. ที่จะมีผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้กับชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน ให้เข้มงวดตามแนวชายแดนป้องกันการทะลักเข้ามาของแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวเข้ามาใช้สิทธิ์ลงทะเบียน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ผบ.ตร. อยู่ระหว่างการลงนามออกคำสั่งจัดทำแผนใหรัดกุม และให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) ลงไปกำกับดูแลการปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นแรงงานเข้าประเทศผิดกฎหมายด้วย