ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดยะลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

ที่หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ด้วยทรงห่วงใย และสร้างขวัญกำลังใจในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายอำเภอรามัน เป็นประธานในพิธีรับมอบฯ สำหรับอำเภอรามัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 ตำบล 90 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 7,844 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย อาทิ นาข้าว 124 ไร่,  พืชสวน 3,714 ไร่ ด้านประมง บ่อปลาเสียหาย 8 บ่อ ถนนได้รับความเสียหาย 13 สาย โรงเรียนประสบอุทกภัย 10 แห่ง มัสยิด 2 แห่ง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากดินสไลด์ 1 หลัง ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลาย กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด