ข่าวในพระราชสำนัก

คณะบุคคล ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว โดยช่วงเช้ามีมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยบูรพา, กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง, สมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน, ราชสกุลจิตรพงศ์, มูลนิธิสิรินธร, โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ส่วนตอนบ่าย มีมูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ฯ, คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์, นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร รวมถึงนักแสดง ผู้ประกาศข่าว และพนักงาน บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ช่อง 7HD, คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์, คณะผู้บริหาร บริษัท อสมท จำกัด มหาชน, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย รวมทั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด