สนามข่าว 7 สี

สปส.แจ้งผู้ประกันตนประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.64

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2564 ได้แล้ว ตั้งแต่ตอนนี้ - 31 มีนาคมนี้

นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนทุกคน ตามมาตรา 33 และ 39 สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง และปี 2564 สามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยยื่นเปลี่ยนผ่าน 3 ช่องทาง ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ทำรายการผ่าน www.sso.go.th หรือ Applications SSO Connect โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์สำนักงานฯ หรือโทรสายด่วน 1506