ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : โควิด-19 ทำวิถีชีวิตชาวพุทธเปลี่ยน

หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆ มากมาย รวมไปถึงวิถีการทำบุญของชาวไทยพุทธด้วย ทีมข่าวช่อง 7HD ลงพื้นที่สำรวจที่วัดไผ่ตัน เขตบางซื่อ โดยบริเวณศาลาสำหรับถวายสังฆทาน พบว่ามีประชาชนมาทำบุญที่วัดน้อยลงอย่างเห็นชัดเจน มีญาติโยมมาถวายสังฆทานเพียงรอบละ 1-2 คน เท่านั้น จากก่อนหน้านี้รอบละประมาณ 10-20 คน ขณะที่ทางวัดก็ได้จัดเก้าอี้ให้ญาติโยมนั่ง มีการเว้นระยะห่างกันที่นั่งละ 1 เมตร และอยู่ห่างจากพระประมาณ 1 เมตร นอกจากนี้ทางวัดได้บริการแอลกอฮอล์สำหรับไว้ฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือด้วย และจุดที่วางถังสังฆทาน ก็จะมีพระและเจ้าหน้าที่ หมั่นใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ไปเช็ดทำความสะอาดทุกวัน เพื่อฆ่าเชื้อโรค

ทั้งนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จะสังเกตว่าชาวบ้านมักนิยมนำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคมาถวายพระแทนสังฆทาน

พระถาวร ศีระสังวโร พระลูกวัดไผ่ตัน กล่าวว่าต้องขอความร่วมมือให้ญาติโยม สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในวัด และล้างมือหรือทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากหยิบจับสิ่งของต่างๆ พร้อมยอมรับในระยะนี้ประชาชนเดินทางมาทำบุญน้อยลงเหลือเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ แต่จะมากในขึ้นในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ และวันพระเท่านั้น

ด้านญาติโยมที่มาทำบุญบอกว่าวิถีชาวพุทธในยุคโควิด-19 ปัจจุบัน คนที่จะมาทำบุญที่วัดต้องปรับตัว คือ เลือกช่วงเวลาที่มีคนน้อยที่สุด และเว้นระยะห่างกับคนอื่น ทำบุญเสร็จก็ต้องรีบกลับบ้าน และแทบจะไม่พูดคุยกับใครเลยถ้าไม่จำเป็น ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมที่ต้องนั่งพูดคุยสนทนาธรรมร่วมกัน

ขณะที่วัดอารามหลวงต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีพุทธศาสนิกชน นิยมไปทำบุญ อย่างเช่น วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ก็มีประชาชนมาทำบุญน้อยลงเช่นกัน

ขณะที่กลุ่มจิตอาสา ได้ตระเวนตามวัดต่างๆ อาสาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ทั้งในโบสถ์ วิหาร และบริเวณวัดที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่เข้ามาทำบุญและเป็นการร่วมกันทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ด้วย