ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ผู้ว่าฯ รฟท. สั่งย้ายสารวัตรแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี

“ผู้ว่า รฟท. สั่งย้ายสารวัตรแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี เพื่อสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติหน้าที่หลังถูกร้องเรียนมีพฤติกรรมคุกคามประชาชน”

ข้อร้องเรียนของชาวจังหวัดกาญจนบุรี ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม วันที่ 28 ธันวาคม ปีที่แล้ว เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กรณีจัดทำซุ้มร้านค้า 100 ซุ้ม อ้างนโยบายจัดระเบียบร้านค้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย

โดยพ่อค้าแม่ค้ายินดีให้ความร่วมมือต่อนโยบายนี้และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสวยงามของสถานที่นี้ แต่วิธีดำเนินการนี้กลับมีการเก็บเงินค่าซุ้มๆ ละ 15,000 บาท โดยไม่มีหลักฐานใดๆ หรือใบเสร็จรับเงินมอบให้พ่อค้าแม่ค้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงสั่งการให้การรถไฟตรวจสอบเรื่องนี้ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการรถไฟ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วพบว่ามีมูล จึงเสนอผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหา นายสมคิด น้อยนรินทร์ สารวัตรแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี มีพฤติกรรมขัดระเบียบและข้อบังคับการรถไฟ โดยให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราวระหว่างที่รอผลการสอบสวน 90 วัน ขณะนี้นายสมคิด จึงยังไม่มีความผิด

นายพีระเดช หนูขวัญ รองผู้ว่าการการรถไฟ ยังยืนยันต้องเดินหน้านโยบายจัดระเบียบร้านค้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญ ก่อนหน้านั้นวันที่ 9 และ 14 ธันวาคม ปีที่แล้ว คอลัมน์หมายเลข 7 อดีตผู้ว่า สตง. และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เขต 7 พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ตามที่ได้รับร้องเรียน จึงขยายผลจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบข้อพิรุธหลายอย่างตรงกับที่การรถไฟได้รับ ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยอมคืนเงินทั้งหมดให้พ่อค้าแม่ค้า 8 ราย ที่จ่ายค่าซุ้มร้านค้า

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7