สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

สารคดีเนื่องในวันกองทัพบก : สนับสนุนป้องกันโควิด-19

อีกหนึ่งภารกิจ ของกองทัพบก นอกจากปกป้องอธิปไตยของประเทศแล้ว ก็คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่ามกลาง สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชน เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า หลายหน่วยงานประสานมือ ร่วมกันดูแลประชาชน กองทัพบก ก็เช่นกัน สั่งให้หน่วยงานในสังกัดในทุกจังหวัด ประสาน และสนับสนุนในมาตรการควบคุมป้องกันโรคของแต่ละจังหวัดอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดูแลพื้นที่สาธารณะ รณรงค์ ให้ข้อมูล ความรู้ ที่สำคัญแก่ประชาชน เพื่อร่วมดูแลประชาชนในสถานการณ์ที่อ่อนไหวให้ปลอดโรค ปลอดภัย พร้อมส่งกำลังพล ทั้ง แพทย์ทหาร นายทหาร และข้าวของ เครื่องใช้ที่มี ส่งตรงลงพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อน มีทั้ง เตียงสนาม พร้อมช่วยจัดเตรียมพื้นที่ วางระบบรักษาความปลอดภัยและระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก สถานที่ควบคุมโรค การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งการวางแนวรั้วโดยรอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และ ความสบายใจของทุกฝ่าย

ขณะที่ตามแนวชายแดน ก็กำชับให้ หน่วยงานที่สังกัด ดูแลอย่างเข้มงวด ป้องกันการลักล้อมเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่อาจนำโรคติดต่อเข้ามา

นอกจากดูแลประชาชนแล้ว กำลังพลของ กองทัพบก ก็ยังต้องดูแลตัวเอง ให้ห่างไกลจากโรค เพื่อทำหน้าที่รั้วของชาติ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่ คลายความทุกข์ร้อน ของประชาชน ทั่วทั้งประเทศ ให้ดีที่สุด