อาทิตย์ติดข่าว

สภาฯ เตรียมพร้อมเปิดประชุม 20-22 ม.ค.นี้ ตรวจเข้มการแพร่ระบาดโควิด-19

สภาฯ บรรจุวาระการประชุมวันที่ 20-22 มกราคมนี้แล้ว แม้จะมี สส.บางราย ยื่นคัดค้านการประชุมสภาฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งหนังสือถึง สส.ทุกคน เพื่อนัดประชุมสภาฯ ในวันที่ 20-22 มกราคมนี้ ซึ่งมีวาระสำคัญ อาทิ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ 

ทั้งนี้ ประธานสภาฯ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด และให้ทำความสะอาดทุกพื้นของอาคารรัฐสภา เพื่อพร้อมรับการประชุม หลังจากหยุดการประชุมไปนานถึง 2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล สส.พรรคพลังธรรมใหม่ ได้ส่งหนังสือไปถึงประธานสภาฯ คัดค้านการนัดประชุมสภาในวันที่ 20-22 มกราคมนี้ เนื่องจากเห็นว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังไม่นิ่งพอ ถ้ามี สส. ติดเชื้อ 1 คน จะส่งผลให้ต้องเกิดการกักตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายพันท่าน ทั้ง สส., ทีมงาน สส., เจ้าหน้าที่รัฐสภา, ผู้ร่วมประชุมกรรมาธิการทุกคณะ