ข่าวภาคค่ำ

ตรวจเชื้อเพิ่มในโรงงาน จ.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ยังสุ่มตรวจเชื้อแรงงานเพื่อนบ้าน และคนไทยกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานในโรงงาน และพักอาศัยในชุมชน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน 4 ชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 200 คน ซึ่งมีทั้งคนไทย และแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน

โดยทั้งหมดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง อาทิ เคยใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือคนที่ไม่แน่ใจว่าตนเองติดเชื้อ

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้สุ่มตรวจเชื้อแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งแรงงานชาวไทยที่ทำงานอยู่ในโรงงานต่าง ๆ เพิ่มอีก 4 แห่ง ทั้งโรงงานขนาดใหญ่ที่มีคนงานเกินกว่า 200 คนขึ้นไป 1 แห่ง และโรงงานขนาดเล็ก 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอบ้านแพ้ว ตามมาตรการเชิงรุก เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ส่วนการก่อสร้างศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 8 หรือโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง ที่บริเวณโครงการวัฒนาแฟคตอรี่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ทั้ง 2 อาคารคืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และการสร้างกำแพงล้อมรอบภายในเพียงบางส่วน แต่พื้นที่รอบอาคารสร้างเสร็จแล้ว คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่อาคารหลังแรกได้วันที่ 25 มกราคมที่จะถึงนี้