ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่จังหวัดสุโขทัย

ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้ง จุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปีที่ 45 และ 738 ปี ลายสือไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคมของทุกปี

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วง แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ทรงรวบรวมราชอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่น และได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ มากว่า 700 ปี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับการยกย่องเป็นมหาราช โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบแท่นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ เนินปราสาท จังหวัดสุโขทัย ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวไทยนานัปการ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด