สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้าก่อสร้างอาคารบนเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน

คอลัมน์หมายเลข 7 ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก็ต้องปรับตัวการทำงานเหมือนกับทุกวิชาชีพ ล่าสุดมีการขยายผลตรวจสอบ 2 โครงการ ที่จังหวัดเชียงรายและชลบุรี