ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : เรื่องคาใจโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโควิด-19 ระบาดรอบนี้รุนแรงกว่ารอบแรก ทำให้รัฐบาลได้ก้อนอิฐมากกว่าดอกไม้ แตกต่างจากการควบคุมโรคในรอบแรก สัปดาห์นี้ยังเกาะติดโควิด-19 เริ่มที่เรื่องคาใจประชาชนมีอะไรบ้าง...