ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : เทศบาลนครเชียงรายก่อสร้างอาคารบนเกาะกลางแม่น้ำกก ตอนที่ 1

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ยืนยันกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ว่าพื้นที่บนเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินกลางแม่น้ำกก กระทรวงมหาดไทยขึ้นทะเบียนเป็นที่หลวงหรือ นสล. ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ร่วมกันจึงทำสวนสาธารณะ ส่วนแผนงานก่อสร้างอาคาร 3 หลัง หากประชาชนไม่เห็นด้วยก็พร้อมยุติ แต่เหตุใดมีพิธีวางศิลาฤกษ์ผุดโครงการก่อสร้างวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ทั้งที่ยังไม่ได้ทำประชาพิจารณ์

ย้อนกลับไปเดือนมิถุนายนปี 2560 คอลัมน์หมายเลข 7 นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส สมัยเป็นผู้ว่า สตง. และเจ้าหน้าที่ สตง.เชียงราย ร่วมกันตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินเทศบาลนครเชียงรายของบสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่านจังหวัดเชียงราย โดยกรมโยธาธิการทำสัญญาจ้างเอกชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และสะพาน คสล.กว้าง 6 เมตร ข้ามแม่น้ำกก ส่วนที่ไหลเข้าไปในเมืองเชียงราย เริ่ม 31 มีนาคม 2559 สิ้นสุด 6 เมษายน 2561 ค่าจ้าง 65,700,000 บาท โครงการนี้ตามแผนจะใช้งานเป็นศูนย์กิจกรรมต่างๆ และเป็นที่ออกกำลังกาย

นอกจากนี้เทศบาลนครเชียงรายจะใช้งบอีกกว่า 80 ล้านบาท ทำพิพิธภัณฑ์บนเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน แต่โครงการนี้ยุติสมัย นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายปี 2560 หลังตรวจพบว่า กรมธนารักษ์เพิกถอนที่ราชพัสดุกว่า 16 ไร่แปลงนี้แล้ว เหตุใดยังทำโครงการนี้และข้อสังเกตผู้บริหารบริษัทคู่สัญญาของกรมโยธาธิการเป็นเครือญาติของนายกเทศมนตรีนครเชียงราย จากนั้นไม่นานนายณรงค์ศักดิ์ถูกย้ายไปจังหวัดพะเยา ท่ามกลางความกังขาของสังคม

กระทั่ง นายประจญ ปรัชญ์สกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยืนยันกับคอลัมน์หมายเลข 7 ปลายปี 2562 ว่าหลังกระทรวงมหาดไทยขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงนี้ เป็นที่สาธารณประโยชน์ ในชื่อ "สวนสาธารณะแม่ฟ้าของแผ่นดิน" หากหน่วยงานใดจะขอใช้ ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายและได้รับความเห็นชอบจากชาวเชียงราย

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. เห็นว่าหลังจากยุติโครงการนี้แล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องคืนสภาพแม่น้ำกกให้กลับมาเหมือนเดิม

โครงการก่อสร้างอาคาร 3 หลังของเทศบาลนครเชียงราย ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือยัง ติดตามได้วันพรุ่งนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7