ห้องข่าวภาคเที่ยง

เข้มชายแดนใต้ สกัดแรงงานเถื่อน - เร่งสอบไทม์ไลน์แรงงานโรงงานยางพารา

โดยชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้านจังหวัดนราธิวาส ที่มีแม่น้ำสุไหงโกล-ลก กั้นกลาง เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังลาดตระเวนตลอดแนวชายแดน โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เดินข้ามน้ำได้และบริเวณท่าเรือ ช่องทางธรรมชาติ เพื่อสกัดกั้นแรงงานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย หลังมาเลเซีย ประกาศล็อกดาวน์ทั้งประเทศถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เพราะอาจมีการสวมรอยแรงงานตกค้างในไทย แล้วรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในไทยได้

ซึ่ง พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สั่งเพิ่มความเข้มงวดตลอดแนวชายแดนในอำเภอตากใบ, แว้ง และสุไหงโก-ลก โดยเพิ่มกำลัง อส. และชุดควบคุมป้องกันชายแดนประจำจุดล่อแหลม พร้อมตั้งรางวัลนำจับให้ผู้แจ้งเบาะแสการนำพาแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย 10,000 บาท เพราะเชื่อว่าหากขบวนการนี้ถูกจับก็จะทำให้หมดไปและไม่มีการนำเชื้อโควิด-19 เข้าประเทศไทย 

ด้านอำเภอเบตง จังหวัดยะลา พื้นที่ติดรัฐเคดาห์ และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ทหารกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 ลาดตระเวนแนวชายแดนตามแนวชายแดนโดยเพิ่มชุดจรยุทธ จักรยานยนต์ลาดตระเวนกลางวัน กลางคืน เดินเท้าตลอดแนวรั้วชายแดน สกัดกั้นและป้องกันการลักลอบลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้งการลักลอบขนส่งผิดกฎหมายเข้าประเทศไทย

ส่วนชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดป้องกันกลุ่มแรงงานและการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมาย โดยเฉพาะช่องทางตามธรรมชาติ และมีการวางแนวป้องกัน 2 ชั้น ชั้นแรก ฝ่ายความมั่นคง เน้นลาดตระเวนชายแดน และชั้นที่ 2 พื้นที่ชั้นใน ผู้นำชุมชน สอดส่องพื้นที่ตัวเอง หากพบบุคคลแปลกหน้าหรือแรงงานที่หลบหนีมาจากประเทศมาเลเซีย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ขณะที่บริเวณด่านพรมแดนสะเดา ยังคงมีแรงงานไทยที่ขอเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ข้ามกลับมาต่อเนื่องในวันจันทร์, พุธและวันศุกร์ แต่ละวันไม่เกิน 30 คน

ด้านจังหวัดตรัง หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 คน เป็นแรงงานเมียนมา เข้าเมืองถูกกฎหมาย ทำงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราที่อำเภอห้วยยอด ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลห้วยยอด ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบไทม์ไลน์แรงงานทั้ง 2 คน เนื่องจากก่อนหน้านี้พบว่าใช้ชีวิตปกติ ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้ประชาชนในพื้นที่กังวลมากพอสมควร

ขณะที่บ่ายวันนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เช่นเดียวกับที่จังหวัดพัทลุง บ่ายวันนี้ก็แถลงความชัดเจนตรวจสอบไทม์ไลน์แรงงาน 3 คน ชาวกัมพูชาและเมียนมา