เช้าข่าว 7สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 19 มกราคม 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 19 มกราคม 2564

บริเวณภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส กับมีอากาศหนาวและมีลมแรง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีลมแรง ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมิอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่