สนามข่าว 7 สี

ช่อง 7HD มอบเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 จากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฯ

ช่อง 7HD มอบเงินรายได้จากกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล "7HD Charity Virtual Run 2020" สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19

นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD พร้อมด้วยพรีเซ็นเตอร์กิจกรรม มิกค์ ทองระย้า และมุกดา นรินทร์รักษ์ เป็นผู้แทนมอบเงิน จำนวน 540,546 บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้จากค่าสมัครกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล 7HD Charity Virtual Run 2020 โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) ซึ่งมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 รวมถึงสนับสนุนฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย

ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษจากทางโครงการ ได้ที่ www.ch7.com/7HDCharityVirtualRun2020 หรือ Facebook Fanpage Ch7HD Sports จากกิจกรรมสะสมระยะทาง และการประกวดภาพถ่ายคู่กับสถานที่ที่ประทับใจ ได้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้