ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : เทศบาลนครเชียงรายก่อสร้างอาคารบนเกาะกลางแม่น้ำกก ตอนที่ 2

“เทศบาลนครเชียงราย ผุดแผนงานก่อสร้างอาคาร 3 หลัง บนเกาะแม่ฟ้า ของแผ่นดิน ไม่ถามประชาชน แต่พร้อมยุติหากไม่เห็นด้วย”

ภาพจากเว็บไซต์เทศบาลนครเชียงราย มีการเผยแพร่กิจกรรมวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาจตุรมุขพญามังรายมหาราช และอาคารอีก 2 หลัง บนเกาะกลางแม่แม่น้ำกก คาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี เพื่อเป็น Landmark แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย เป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจชาวเชียงราย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดเชียงราย มีอายุ 759 ปี

การผุดโครงการนี้อีกครั้งของนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เกิดขึ้นหลังจากที่ดิน 22 ไร่ บนเกาะกลางแม่น้ำกก ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ เป็นสวนสาธารณะแม่ฟ้าของแผ่นดิน เพื่อใช้พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกาย คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน จังหวัดเชียงราย มอบให้เทศบาลนครเชียงราย ดูแล หากจะทำโครงการใดๆ ต้องทำประชาคม

ขณะที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ยืนยันชาวจังหวัดเชียงราย ต้องการให้พื้นที่นี้เป็นสวนสาธารณะตามที่ขึ้นทะเบียน ส่วนการก่อสร้างอาคาร 3 หลัง บนเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินเกาะกลางแม่น้ำกก ยังไม่ได้ทำประชาคม แต่พร้อมยุติหากประชาชนไม่เห็นด้วย

น่าสังเกตว่าการผุดโครงการนี้อีกครั้งของเทศบาลนครเชียงราย ทั้งที่ยังไม่ได้ทำประชาคมและยังไม่มีความชัดเจนเรื่องงบประมาณ เกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลพร้อมให้มีการเลือกตั้งเทศบาลทุกระดับทั่วประเทศเดือนมีนาคมปีนี้ การย้อนรอยกลับมาตรวจสอบเรื่องนี้ของคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. เกิดขึ้นหลังทราบข่าวเรื่องนี้ เพราะเคยตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน จัดทำโดยเทศบาลนครเชียงราย ของบสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้กรมโยธาธิการฯ ทำสัญญาจ้างเอกชนปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและสะพาน คสล.กว้าง 6 เมตร ข้ามแม่น้ำกก ส่วนที่ไหลเข้าไปในเมืองเชียงราย เริ่มงาน 31 มีนาคม 2559 สิ้นสุด 6 เมษายน 2561 ค่าจ้าง 65,700,000 บาท

นอกจากนี้เทศบาลนครเชียงราย จะใช้งบอีกกว่า 80 ล้านบาท ทำพิพิธภัณฑ์บนเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน แต่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขณะนั้นตรวจพบว่ากรมธนารักษ์ เพิกถอนที่ราชพัสดุกว่า 16 ไร่ แปลงนี้แล้ว เหตุใดยังทำโครงการนี้ และข้อสังเกตผู้บริหารบริษัทคู่สัญญาโครงการนี้ เป็นญาตินายกเทศมนตรีนครเชียงราย

จากนั้นไม่นาน นายณรงค์ศักดิ์ถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สังคมตั้งคำถามถูกย้ายเพราะเหตุใด คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่านอกจากไม่ยอมให้โครงการนี้เดินต่อ เพราะทำผิดกฎหมาย ยังมีฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ถูกย้าย คือ การไม่ยอมอนุมัติให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ทำโครงการเกี่ยวกับโรงเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้า เพราะไม่ได้ทำประชาคมตามกฎหมาย

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7